THIRUPPAVAI UPANYASAM DURING DHANUR MASAM

 

SHRI SUBHA SIDDHI VINAYAKA MANDIR SOCIETY (REGD.)

 

 

Pocket-IV, Mayur Vihar,                                                        Regd. Office:

Phase-1, Delhi-110091                                                      94-D, Pocket-1,

Tel: 22758973, 22756362                                                  Mayur Vihar, Phase-1,

                                                                                                 Delhi-110091

 

 

Ref. No: SSSVM/GC/2011-12.                                              Dated: 14 December 2011.

 

 

 

THIRUPPAVAI UPANYASAM DURING DHANUR MASAM

          FROM 17-12-2011 TO 14-1-2012

 

      DAILY BETWEEN 5.00 P.M. TO 6.30 P.M.

 

                                    BY

 

              SRIMADANDAVAN THIRUVADI ALAVUR NADADUR

                                DR. SRINIVASA ARAVAMUDACHARIAR SWAMY

                                  AT SHRI SUBHA SIDDHI VINAYAKA MANDIR

                          POCKET-IV, MAYUR VIHAR, PHASE-1,

           DELHI-110091.

 

                                                          SPONSORED BY

                                      ALWAR DIVYA PRABANDHA PROJECT  

                                         T.T.DEVASTHANAMS, TIRUPATHI

 

           ALL ARE CORDIALLY INVITED.

 

                                        ****

 

 

 

DT. 14 TH DECEMBER 2011.                                            MANAGING COMMITTEE

                                             SHRI SUBHA SIDDHI VINAYAKA MANDIR

                                                                      SOCIETY (REGD.)

                                                  POCKET-IV, MAYUR VIHAR, PHASE-1.

                                                                          DELHI-110091.